måndag 23 mars 2009

Fakta om LUNGCANCER

I Sverige får omkring 3 000 personer lungcancer varje år. Den vanligaste formen är icke-småcellig lungcancer som svarar för omkring 85 procent av fallen. Lungcancer är den cancersjukdom som skördar flest liv i Sverige. Lungcancer har till och med passerat bröstcancer som den cancerform i Sverige som kräver flest kvinnors liv. 3000 liv /år går bort i denna vidriga sjukdom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar