måndag 23 mars 2009

Fakta om TARCEVA

Tarceva är en liten molekyl som blockerar aktiviteten hos ett protein, HER1, som stimulerar tillväxt och finns på ytan hos flera typer av tumörceller. Genom att blockera proteinet hämmas den okontrollerade celltillväxt som är utmärkande för cancerceller. Tarceva är en tablett som har förhållandevis lindriga biverkningar jämfört med cytostatika eftersom läkemedlet bara angriper specifika faktorer hos vissa cancerceller, så kallad målsökande behandling.Tarceva är godkänt för behandling av avancerad icke småcellig lungcancer där behandling med cytostatika inte har gett resultat (det kallas andra linjens behandling). Tarceva är även godkänt för behandling av spridd bukspottkörtelcancer i kombination med cytostatika.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar