söndag 22 februari 2009

Vad är cancer?

Läste på stödets hemsida.http://www.stodet.se.
Normalt växer celler under strängt kontrollerade former. Hos en vuxen människa kan man lite förenklat säga, att nya celler enbart bildas för att ersätta gamla celler när de dör.I en cancertumör bildar cellerna inte längre normal vävnad. Istället växer de ohämmat och kaotiskt. De kan sprida sig i kroppen, och bilda dottertumörer eller metastaser, som de också kallas.Tumörer som uppkommer i lungan kallas för lungcancer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar