måndag 23 februari 2009

Vad är lungcancer?

Lungcancer uppstår först i bronkialslemhinnan. En person som rökt länge och vet med sig vilka risker han tar kan börja ana odåd då han kanske börjar hosta betydligt mer och har smärtor i exempelvis axlar och armar.Man skiljer på två typer av lungcancer, nämligen små- cellig lungcancer och icke små- cellig lungcancer.

I en små- cellig lungcancer uppstår tumörer från omogna stamceller. Dessa tumörer har en tendens att tillväxa väldigt snabbt och sprida sig vid ett relativt tidigt stadium, det råder en så kallad metastasering. Denna otäcka form av lungcancer utgör cirka 15- 20 % av all lungcancer.

Den icke små- celliga lungcancern kan indelas i tre grupper beroende på var den uppstår:Skivepitel lungcancer uppkommer i de stora luftvägarna.Adenocarcinom lungcancer uppstår i de sekretoriska cellerna i bronkialslemhinnan.Bronkiolo- alveolär lungcancer uppstår i celler som bildar bronkioler och alveoler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar